Bioplyn

Pro bioplynové stanice nabízíme:
  1. Poradenství v oblasti biologie fermentace
  2. Rozbory obsahu fermentoru pro posouzení „zdravotního stavu“ bioplynové stanice
  3. Stanovení výtěžnosti bioplynu ze substrátů
  4. Produkty pro optimalizaci a podporu fermentace s cílem zefektivnit produkci bioplynu
  5. Speciální biologické silážní přípravky pro konzervaci substrátů - objemných krmiv
Bioplynová stanice