Hygiena substrátu

Ztráty energie v jámě, na řezné ploše a v meziskladu

Schéma účinku růstu kvasinek, který vyvolává druhotné zahřívání a opatření k jeho minimalizaci

Tvorba plísní

Plísně spotřebovávají lehce dostupné živiny a produkují toxiny. Toxiny působí v odlišné míře antimikrobiálně. Vedou z části k prudké tvorbě pěny (technické problémy) a ruší značně biologický proces ve fermentoru (až po „zvrhnutí“ procesu).
Používání zaplísněných siláží může vyvolat vážné zdravotní problémy u personálu!

Vysoce hodnotné kukuřičné siláže přinášejí vyšší výtěžnost bioplynu

 


Takovéto partie siláže mohou proces výroby bioplynu značně poškodit!

Klostridie

Zvláště vlhké, na nitráty chudé substráty, skrývají riziko silného napadení klostridiemi. Klostridie přeměňují sacharidy za značné spotřeby energie na kyselinu máselnou. Při rozkladu rostlinné bílkoviny klostridiemi vznikají škodlivé biogenní aminy a amoniak. Obě skupiny látek jsou označovány ve vyšší koncentraci jako látky inhibiční a měly bychom se jim cíleným použitím SILASIL ENERGY.G striktně vyvarovat.