Energetické rostliny bohaté na škrob

Siláž z celých rostlin kukuřice

 • Nižší obsah bílkovin
 • Hodně zkvasitelných sacharidů (příznivé vlastnosti kvašení)
 • Nižší pufrovací kapacita
 • Vysoký koeficient zkvasitelnosti
 • Extrémně vysoký potenciál zkazitelnosti (aktivita kvasinek a plísní)

Šrotované kukuřičné zrno, CCM a vlhké obilí

 • Pozor: obsah sušiny produktů ze zrnové kukuřice a vlhkého obilí leží v horním mezním limitu biologické silážovatelnosti!
 • Stupeň namletí: > 80 % částic < 2 mm
 • Obsah sušiny 58 % až max. 70 %
 • Udusání: > 550 kg S/m3
 • Přesná aplikace 1 g SILASIL ENERGY do 2 – 4 l vody /t šrotované kukuřice nebo šrotovaného obilí
 • Minimální doba skladování: dodržet 6 – 8 týdnů (doba zrání hmoty)
 • Čím vyšší obsah sušiny, tím delší by měla být zajištěna doba zrání!

GPS

 • Jako substrát bioplynu jsou možné všechny druhy obilí
 • Sklizeň: konec mléčné zralosti až střední těstovitá zralost (cca 3 týdny před zralostí zrna)
 • Pro silážování by měl mít výchozí materiál 30 – 38 % sušiny
 • Doporučená délka řezanky: 5 – 10 mm
 • Očekávaný výnos: 12 – 20 t S/ha