Biochemie výroby bioplynu

Fáze rozkladu organické hmoty

Složení bioplynu z energetických rostlin: