Hygiena digestátu

Inhibiční látky v procesu tvorby plynu

Pro optimální výrobu bioplynu musí být koncentrace inhibiční látky pod kritickou hodnotou.

Inhibitor Koncentrace pro blokaci procesu tvorby bioplynu Poznámka
Kyslík > 0.1 mg/l obsahu fermentoru Potlačení obligátních anaerobních metanových bakterií.
Sirovodík > 50 mg/l obsahu fermentoru Snížení výtěžnosti snížením pH hodnoty.
Amoniak > 3 500 mg/l obsahu fermentoru
(pH = 7,0)
Snížení výtěžnosti zvýšením pH hodnoty a zvyšením teploty. Vysoká adaptace bakterií.
Těžké kovy Cu > 50 mg/l
Zn > 150 mg/l
Cr > 100 mg/l
Jen rozpuštěné kovy působí inhibičně.
Detoxikace koagulací sulfidy.
Desinfekční přípravky
Antibiotika
Paznehtové koupele
není stanoveno Snížení výtěžnosti je specifické dle produktu.