Ostatní energetické rostliny využitelné v osevním postupu

Žito na zeleno

 • Zimní meziplodina setá před zasetím kukuřice na siláž
 • Sklizeň krátce před metáním
 • Pro silážování by měl mít výchozí materiál obsah sušiny 21 – 23 %
 • Doporučená délka řezanky: 20 – 40 mm
 • Očekávaný výnos: 5 – 7 t S/ha

Tráva / jetelotráva

 • Sklizeň: trav před, popř. během metáním, u červeného jetele a vojtěšky v době poupěte až počátku kvetení
 • Pro silážování by měl výchozí materiál vykazovat obsah sušiny 28 až 35 %
 • Doporučená délka řezanky: 15 – 30 mm
 • Porosty z programů péče o krajinu, popř. z okrasných travních ploch jsou těžce zkvasitelné a jako fermentovatelný substrát (z aktuálního stavu znalostí) k ekonomické výrobě bioplynu nevhodné!

Sudánská tráva a čirok cukrový

Sudánská tráva obsahuje relativně málo cukrů a vysoký obsah nitrátů

 • Dvě seče, vždy ve fázi kvetení (80 – 100 cm)
 • Doporučená délka řezanky: 10 – 20 mm
 • Pro silážování by měl výchozí materiál vykazovat obsah sušiny více jak 22 %
 • Vytékající silážní šťávy jsou zachycovány a využívány pro výrobu bioplynu

Čirok cukrový je podobně dobře zkvasitelný jako kukuřice

 • Velmi vysoký potenciál zkazitelnosti (aktivita kvasinek a plísní)!
 • Pro silážování by měl výchozí materiál vykazovat obsah sušiny 23 až 28 %
 • Doporučená délka řezanky: 10 – 20 mm