Ekonomika použití SILASIL ENERGY

SILASIL ENERGY® působí díky svým speciálním bakteriím mléčného kvašení. Byl vytvořen pro výrobu bioplynu, specifický profil kvašení se silným důrazem na kyselinu octovou. SILASIL ENERGY® konzervuje energii uschovanou v rostlinách, minimalizuje ztráty energie v jámě i na řezné ploše a zvyšuje výtěžnost bioplynu na metrák čerstvé hmoty, popř. na ha půdy.

SILASIL ENERGY® řídí proces silážování dvěma významnými efekty:

 1. Ochrana energie v jámě
  Speciální kvasný vzorek snižuje risiko aerobní nestability, druhotného zahřívání, zaplísnění a hnití v siláži tak, že jsou energie a živiny optimálně chráněny.
 2. Více energie ve fermentoru
  Se SILASIL ENERGY® ošetřené siláže jsou snadněji hydrolyzovatelné. Tvorba bioplynu začíná významně dříve a přeměna biomasy na bioplyn je dříve ukončena.

Oblast použití

 • Siláže z celých rostlin kukuřice (28 – 40 % S)
 • Zrnová kukuřice (např. CCM) (55 – 65 % S)
 • Obilí – GPS (28 – 40 % S)
 • Energetické trávy (30 – 45 % S)
 • Čirok (> 25 % S)

Ideální vzorek kvasných kyselin kukuřičné siláže pro výrobu bioplynu se SILASIL ENERGY v %

Se SILASIL ENERGY – více metanu!

V průměru všech doposud provedených testů bylo zjištěno zvýšení výnosu metanu o 5 - 16 %.

SILASIL ENERGY® konzervuje sklizenou energii

 • Výnos sklizně: 30 t čerstvé hmoty s 35 % S (odpovídá 12,25 t S/ha)
 • Obsah energie: 0,35 kWhel/kg silážované kukuřice
Silážovaná kukuřice Neošetřená Se SILASIL ENERGY
Zisk energie kWhel /t 350 350
Ztráty energie kWhel /t -42 -17,5
Čistý zisk energie kWhel /t 308 332,5
Obsah energie se SILASIL ENERGY + 24,5 kWhel / t

* Při zisku za proud 4,12 Kč za kWhel

SILASIL ENERGY zlepšuje rozklad kvasného substrátu

o 9 %* více bioplynu 14 m3 = + 28 kWhel/ht
*výsledek výzkumu HAWK Göttingen

Více energie a vyšší zisk na tunu

Ochrana energie během skladování +24,5 kWhel/t
Zlepšuje rozklad kvasného substrátu +28 kWhel/t
Energie navíc se SILASIL ENERGY +52,5 kWhel/t
Při zisku za proud 4,12 Kč za kWhel +216 Kč/t
Náklady za SILASIL ENERGY -24,40 Kč/t
Zisk navíc díky SILASIL ENERGY + 191 Kč na tunu