Ekonomika zakrytí jámy

Příklad

  • 200 ha kukuřice s 50 t ČH*/ha = cca 13 300 m3 potřeba prostoru v jámě
  • 2 jámy, 80 m × 18 m, pevné stěny jámy

Propočet nákladů na zakrytí při použití strečové a krycí fólie:

(80 m x 18 m) x 2 jámy + 10 % navíc = 3 168 m2
3 168 m2 x 2,30 Kč = 7 286 Kč silážní fólie strečová
3 168 m2 x 8,10 Kč = 25 660 Kč silážní fólie bílo-zelená
3 osoby – 1 den, 100 Kč/h = 2 400 Kč práce
Součet = 35 347 Kč celkové náklady
= 177 Kč/ha
* ČH čerstvá hmota kukuřice, měrná hmotnost 0,75 t / m3

Ztráty zkázou povrchové vrstvy:

2 x (80 x 18 x 0,30 m skrývka/m2) = 864 m3
864 m3 x 0,75 t/m3 = 648 t
648 t x 650 Kč/t = 421 200 Kč ztráty zkázou povrchové vrstvy
= 2 106 Kč/ha

Celková úspora zakrytím celého silážovaného množství je 385 853 Kč (nejsou zahrnuty pracovní náklady s odstraňováním skrývky).