SILASIL ENERGY BG ZYM

Princip účinku SILASIL ENERGY BG ZYM

BGZYM-systém enzymů celulázy, xylanázy, ß-glukanázy, pektinázy a acetatkinázy vede k rozkladu složek vlákniny. Vysoceefektivní mléčné bakterie přeměňují enzymaticky uvolněné cukry ihned na kyseliny a snižují pH. To vede k potlačení klostridiálního zatížení.

SILASIL ENERGY BG ZYM pro vyšší jistotu

 • Rozklad těžce využitelných podílů vlákniny a rezervních cukrů
 • Více kyselin pro rychlé snížení pH
 • Snížení klostridiálního zatížení
 • Efektivní rozklad substrátu – zvýšená výtěžnost plynu

Oblasti použití

SILASIL ENERGY BG ZYM pro těžce silážovatelné rostliny bohaté na vlákninu a chudé na cukr s obsahem sušiny 30 – 40 %:

 • Trávy a jetelotrávy z programu péče o krajinu
 • Přestárlé porosty
 • Pozdní seče bohaté na vlákninu

Efekty použití

 • Rozklad
  Enzymatický rozklad těžce zkvasitelných frakcí vlákniny a dodatečná jistota silážování zvyšuje výnos plynu silážované hmoty.
 • Ochrana
  SILASIL BG ZYM efektivně chrání před zkázou těžce silážovatelné substráty rozkladem zkvasitelných cukrů, které zvýšují bakteriální aktivitu. Ztráty energie, jako i tvorba toxických produktů látkové výměny jsou sníženy.