SILASIL ENERGY

Princip účinku SILASIL ENERGY

SILASIL ENERGY obsahuje speciální kmeny mléčných bakterií selektované pro výrobu bioplynu. Vyrábí specifický vzorek kvasných kyselin. Rychle působící homofermentativní kmeny mléčných bakterií zahajují proces kvašení. Následně se starají heterofermentativní mléčné bakterie o zesílení octového kvašení. Tento zvláštní kvasný vzorek minimalizuje ztráty energie během skladování a zvyšuje výtěžnost bioplynu na tunu čerstvé hmoty, popř. na hektar orné půdy.

Oblasti použití

SILASIL ENERGY je biologický silážní přípravek pro energetické rostliny bohaté na cukry:
Siláže z celých rostlin kukuřice28 – 40 % sušiny
Produkty z kukuřičného zrna (např. CCM)55 – 65 % sušiny
Obilí – GPS (jako siláž z energetických rostlin)28 – 40 % sušiny
Energetické trávy 30 – 45 % sušiny
Čirok > 25 % sušiny

Efekty použití

SILASIL ENERGY řídí proces silážování dvěma významnými způsoby:

  • Ochrana energie v jámě
    Speciální kvasný vzorec snižuje riziko aerobní nestability, druhotného zahřívání, zaplísnění a hnití v siláži tak, že jsou energie a živiny optimálně chráněny.
  • Více energie ve fermentoru
    Se SILASIL ENERGY ošetřené siláže se dají snadněji hydrolyzovat. Tvorba bioplynu začíná významně dříve a přeměna biomasy na bioplyn je dříve ukončena.