SILASIL ENERGY G

SILASIL ENERGY G pro produkci bioplynu a výživu zvířat

SILASIL ENERGY G aktivuje ochranný mechanismus čistě homofermentativních mléčných bakterií pro rostliny bohaté na bílkoviny a chudé na cukry s vysokým podílem vlhkosti. Prostřednictvím efektivního řízení pH při vysokých koncentracích kyseliny mléčné zůstávají siláže ochráněny před nežádoucím rozkladem živin. SILASIL ENERGY G řídí proces silážování tím, že speciální mléčné bakterie tvoří speciální kvasný vzorek s důrazem na kyselinu mléčnou. Dosažená hygiena substrátu je základem pro úspěšný chov zvířat a stabilní proces bioplynu.

Oblast použití

SILASIL ENERGY G je biologický silážní přípravek pro vlhké rostliny bohaté na bílkoviny a chudé na cukry s obsahem sušiny 20 – 35 % k univerzálnímu použití pro produkci bioplynu a výživu zvířat:

  • Trávy
  • Jetelotrávy
  • Zelené žito
  • Vojtěška
  • Meziplodiny

Efekt použití

Ochrana energie v jámě. Speciální kvasný vzorek redukuje riziko anaerobní nestability díky klostridiím a vzniku inhibičních látek jako amoniak a endotoxiny. SILASIL ENERGY G tímto způsobem optimálně chrání energii a živiny v siláži.