Typické poruchy biologie fermentace

Nedostatek esenciálních živin nebývá jedinou příčinou poruch biologie fermentace. Ke značným problémům mohou vést: „typické“ podnikové chyby, jako např. náhlá změna teploty ve fermentoru, klasické předávkování při změně substrátů nebo velmi rychlé dávkování bílkovinných nebo na tuk bohatých substrátů.

Problém Příčiny Náprava
Překyselení Předávkování
 • Přizpůsobit dávkování
 • Zesílit recirkulaci mezi fermentory
Nedostatek esenciálních živin BC.PRO specifická směs mikroživin
Amoniakální intoxikace
 • Snížit zdroj bílkovinných zdrojů v substrátu (pokud je to možné)
 • U termofilních BPS snížit teplotu do mezofilní oblasti
 • Při současném nedostatku stopových prvků: BC.PRO – speciální směs pro zařízení s vysokým obsahem amoniaku
Zvýšení teploty (kolísání)
 • Snížit dávkování
 • Zesílit recirkulaci mezi fermentory
Nižší výtěžnost Esenciální nedostatek živin BC.PRO specifická směs mikroživin
Nedostatečné promíchávání
 • Zvýšit intervaly míchání
 • Snížit obsah sušiny ve fermentoru, např. recirkulací
 • Vylepšit míchadlo
Inhibitory (NH3 a H2S)
 • Pokud je to možné, tak inhibitory ze substrátu odstranit
 • Vázání nebo vyloučení inhibitorů, např. díky speciální směsi BC.PRO
 • Redukovat inhibiční účinek zředěním
„Porucha hydrolýzy“ (pH > 8)
 • Zvýšit poměr C : N v substrátu
 • Snížit teplotu na 37 – 40°C
 • Zkrátit dobu setrvání
Plovoucí krusty
 • Přísun vody
 • Zvýšení teploty
 • Dávkování nenarušeného obilí, vláknitých substrátů
 • Nevhodně seřízené dávkování substrátu a promíchávání
 • Zvýšit intenzitu míchání a sladit dávkování substrátu (celkové promíchání)
 • Plynule zvýšit obsah sušiny ve fermentoru
 • Snížit hladinu, aby míchadla lépe pracovala
Klesající krusty
 • Přísun vody
 • Zvýšení teploty
 • Dávkování celého zrna obilí nebo kukuřice
 • Nedostatečné promíchávání
 • Zrna před dávkováním namačkat nebo naprasknout
 • Zvýšit intenzitu míchání (celkové promíchání)
Pěna
 • Náhlá změna prostředí (pH, teplota)
 • Změna substrátu s vyšším obsahem tuků, cukrů, pektinů
 • Plynulé přechody při změně substrátu
 • Prodloužit dobu dávkování (po hodinách)
 • Zesílit promíchávání
 • Obsah sušiny ve fermentoru zvýšit nebo snížit (v závislosti na konzistenci pěny)
 • Problémové substráty dávkovat opatrněji
 • Používat přípravky proti tvorbě pěny
Technické problémy Měřící přístroje Pravidelná kontrola/údržba
Seřízení promíchávání Funkčnost pravidelně přezkoušet
Pumpa Funkčnost pravidelně přezkoušet
Ovládací panel Funkčnost pravidelně přezkoušet