Poruchy procesu

Ne každá porucha procesu vzniku bioplynu se dá rychle rozpoznat. Často si razí svoji cestu velmi pomalu. Mezi příčinou a gradujícím důsledkem může uběhnout několik měsíců. Pozorujte proto již malé změny v procesu a začněte pátrat po příčině v čas. Využití všech prvků v organismu se řídí podle zásobení toho nejméně zastoupeného.

Typické příznaky vyskytujících se poruch

 • Snižující se množství plynu při plynulém přívodu substrátu
 • Snižující se množství metanu v plynu (<50 %)
 • Zvyšující se obsah vodíku (H2) v plynu
 • Zvyšující se obsah sirovodíku (H2S) v plynu
 • Zvyšující se hodnota FOS/TAC ve fermentru
 • Snižující se pH hodnota ve fermentoru (většinou spíš pozdní reakce)
 • Tvorba pěny ve fermentoru

Vyskytne-li se jeden nebo vícero příznaků, doporučuje se poslat vzorek do laboratoře na rozbor, popř. kontaktovat odborného poradce firmy Schaumann BioEnergy. V žádném případě by se nemělo reagovat na sníženou produkci plynu současným navýšením dávkovaného substrátu!

Nejdůležitější kroky, když nastane problém

Přes všechna opatření může dojít k poruše procesu fermentace. Někdy může být příčinou spolupůsobení více příčin a někdy jediná vážnější porucha procesu. V žádném případě by se nemělo spoléhat na samoléčbu fermentoru. Není-li příčina problému objevena, vede to ve většině případech k nežádoucímu pomalému výpadku produkce metanu. V závislosti na stádiu poruchy nepostačuje ani krátkodobé snížení dávkovaného substrátu k napravení problému. Abychom se vyvarovali nežádoucím nákladům a průtahům v podniku, musí se rozsáhle pátrat po příčině a vypracovat nápravný koncept.

Krizový plán: co činit, když to „hoří“?

Důležité kroky:

 1. Urychlené snížení dávkování, popř. kompletní stop dodávce substrátů
 2. Poslat vzorek z fermentoru do laboratoře
 3. Vyhledat příčinu (stanovit anamnézu)
 4. Odstranit příčinu
 5. Vyrobit sanitační koncept ve spolupráci s odborným poradcem, např. odčerpat obsah fermentoru do následného fermentoru a recirkulovat
 6. Eventuální použití doplňků po domluvě se speciálním poradcem