Kontroly zařízení

Aby byla včas rozpoznána porucha procesu, doporučují se provádět pravidelné analýzy obsahu fermentoru - to platí především u zařízení s vysokým zatížením nebo tam, kde se často mění substráty. Některé analýzy si mohou podniky provádět bez velkých nákladů sami, jiné musejí probíhat v laboratoři.

Standardní denní kontrola zařízení

Některé kontroly by měly proběhnout a být zapsány a uchovávány každý den. K tomu to účelu se doporučuje mít vlastní měřící zařízení.

 • Denní množství substrátu (čerstvá hmota) - denně
 • Množství plynu, popř. potřeba plynu BHKW - denně
 • Kvalita plynu (obsah metanu, H2S, event. H2) - denně
 • U kogeneračních jednotek: spotřeba pohonných látek - denně

Pravidelná kontrola zařízení

Jednorázovou investicí mohou být prováděny bez velkých nákladů další měření přímo na zařízení:

 • Obsah sušiny substrátu - měsíčně
 • Pufrační kapacita nebo FOS/TAC – hodnota obsahu fermentoru - týdně
 • pH - hodnota obsahu fermentoru - týdně

Pravidelná kontrola v laboratoři

Další důležitá měření, která by měla být dělána ve smysluplných odstupech v laboratoři:

 • FOS/TAC nebo pufrační kapacita (v případě že není součástí BPS) - týdně
 • Volné těkavé mastné kyseliny (kyselina octová, kyselina propionová, iso-kyseliny) - měsíčně*
 • Celkový dusík a amoniakální dusík - dvakrát ročně*
 • Obsah sušiny a organické sušiny v obsahu fermentoru - dvakrát ročně*
 • Obsah stopových prvků v obsahu fermentoru - dvakrát ročně*
 • Obsah sušiny a organické sušiny v substrátech - měsíčně
 • Rozbory substrátů - dvakrát ročně
* ve stabilním provozu