Délka řezanky (nařezání substrátu)

Optimum pro silážování kukuřice: 5 mm teoretická délka řezanky (4 – 8 mm)

Tato doporučení přinášejí následující výhody

při silážování v jámě:

  • Možnost optimálního udusání
  • Snížené ztráty plynu
  • Rozklad buněk/zvětšení povrchové plochy
  • Minimalizace ztrát energie

v bioplynové stanici:

  • Urychlení rozkladu substrátu
  • Zvýšení stupně rozkladu
  • Zlepšení promíchatelnosti
  • Redukce plovoucích krust

Vliv délky řezanky kukuřičné siláže na výtěžnost plynu
(Batch-test, 26 dní)

Délka řezanky pod doporučenou hodnotu vede k významně vyšší spotřebě nafty při sklizni a není z ekonomického hlediska při výrobě bioplynu smysluplná!