Udusání a uzavření silážované hmoty

Celé rostliny kukuřice

 • Intenzivní udusání = základní předpoklad optimálního procesu silážování
 • Výška vrstvy při dusání: 25 až 30 cm
 • Pomalé pojíždění (2 – 3 km/h) s vyšším tlakem v pneumatikách (2,5 až 3 bar / pneumatiku)
 • Doporučená udusání:
  při 28 % S = 230 kg S/m3
  při 33 % S = 250 kg S/m3
  při každém % sušiny nad 35 % zvýšit dusání o cca 10 kg S/m3

CCM/šrot zrna kukuřice

 • Udusání: > 550 kg S/m3
 • Je doporučeno odebrat min. cca 10 cm za den!

Žito na zeleno, jetel/tráva, sudánská tráva a čirok cukrový

 • Udusání: 160 – 220 kg S/m3 (v závislosti na obsahu S)

Efekt zakrytí jámy

Aby byl zjištěn užitek vzduchotěsně uzavřené jámy, byly v jednom testu v praxi naplněny dvě průjezdné jámy stejnou hmotou silážované kukuřice a stejným postupem udusány. Přitom byla jedna jáma ponechána po naskladnění bez zakrytí, zatímco ta druhá byla odborně uzavřena spodní a hlavní fólií a ochrannou silážní sítí. Zjištěné ztráty, které byly zváženy, činily 20 %!

V jednom laboratorním pokusu LfL Grub bylo zjištěno množství ztrát kvasného plynu u jam zakrytých a nezakrytých. Obrázek ukazuje extrémní ztráty plynu u nezakryté jámy. Při ztrátách plynů se jedná o energeticky bohaté vazby vodíku a oxidu uhličitého – takovéto vazby mohou být využity při procesu výroby metanu.

Ztráty kvasných plynů u zakrytých a nezakrytých jam
(laboratorní pokusy, LfL Grub, 2006)