Velikost jámy / řezné plochy

Minimální odběr:

  • studené období: 15 – 20 cm/den
  • teplé období: 30 – 35 cm/den

Pro plánování efektivního množství odběru musí být známa v předstihu denní potřeba substrátu, jeho sušina a hustota (množství v jednom m3). Výška, šířka a délka jámy jsou upraveny podle doporučeného minimálního odběru.

Aby bylo odebíráno optimální množství z jámy, nechte si spočítat ideální parametry jámy od svých SCHAUMANN – odborných poradců!