Ošetření silážovaného substrátu pro výrobu bioplynu silážním přípravkem

Za účelem:

  1. Zamezení ztrát energie
    • během doby skladování
    • na řezné ploše
    • při meziskladování
  2. Zvýšení výtěžnosti a rychlosti anaerobního rozkladu (vyšší využitelnost při výrobě bioplynu) silážované hmoty ve fermentoru.

Přehled biologických silážních přípravků naleznete v sekci Silážní přípravky.